Anableps anableps

De vierogenvis of Anableps anableps is in meer dan één opzicht een vreemde vis. Hij zwemt voortdurend aan de oppervlakte en duikt alleen bij gevaar naar beneden. Ze kunnen gemakkelijk 25 cm. groot worden. De vrouwtjes worden overigens groter dan de mannetjes. Ze komen voor in Zuid-Amerika en en leven meestal in zoetwater maar je vind ze ook in het brakke water van mangroven en riviermondingen. Het is een scholenvis. Ze kunnen erg vertrouwd worden met hun verzorger. Hun meest opvallende kenmerk zijn de ogen. Omdat ze voortdurend aan de oppervlakte zwemmen moeten ze voor hun veiligheid zowel boven als onderwater de boel in de gaten houden. Hun pupillen zijn hiervoor als het ware in tweeën gesplitst. Ze hebben dus niet echt vier ogen, maar wel vier pupillen. De vissen zijn erg geschikt om in een groot paludarium (met land- en water-gedeelte) te houden.

vierogenvis> Dierspecialist Het Natuurhuis | Anableps anableps | Onze aquariumvissen | Aquarium > aquariumvissen, Anableps anableps

 

Wetenschappelijke naam: Anableps anableps
Nederlandse naam: Vierogenvis
Familie: Anablepidae
Afmeting: 30 cm.
Minimale temperatuur: 24 graden Celsius
Maximale temperatuur: 28 graden Celsius
Werelddeel: Zuid-Amerika
Landstreek: Amazone
Temperament onderling: Vreedzaam
Temperament andere vissen: Vreedzaam
Zwemt meestal waar: Bovenste waterlaag
Link naar Fishbase: http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=7379&lang=dutch