Beaufortia leveretti

De beaufortia leveretti is een bekende Chinese algeneter. Ze houden van een aquarium met veel stroming. Kristalhelder en zuurstofrijk water is van groot belang voor deze soort. Pas op voor voorwerpen met scherpe kanten, daar zal de vis zich aan bezeren. Naast algen kunnen ze worden bijgevoerd met bijvoorbeeld geblancheerde sla, komkommer of een voedertabletje. De Beaufortia leveretti houdt zich op in de middelste en onderste waterlagen. Ze zijn vreedzaam tegenover andere medebewoners en licht territoriaal ingesteld met soortgenoten. Je kunt dus meerdere exemplaren bij elkaar houden in hetzelfde aquarium.

beaufortia-leveretti> Dierspecialist Het Natuurhuis | Beaufortia leveretti | Onze aquariumvissen | Aquarium > aquariumvissen, Beaufortia leveretti

 

Wetenschappelijke naam: Beaufortia leveretti
Nederlandse naam: Chinese algeneter
Familie: Balitoridae
Afmeting: 12 cm.
Minimale temperatuur: 18 graden Celsius
Maximale temperatuur: 24 graden Celsius
Werelddeel: Azie
Landstreek: Zuid-Oost Azie
Temperament onderling: Vreedzaam
Temperament andere vissen: Vreedzaam
Zwemt meestal waar: Onderste waterlaag en bodem
Synoniem: Gastromyzon leveretti
Link naar Fishbase: http://www.fishbase.org/summary/Beaufortia-leveretti.html