Gnathonemus petersii

De Olifantvis is opzichte van andere vissen vreedzaam, maar soortgenoten worden niet getolereerd. Het is zeker geen beginnersvis. Een territorium wordt ingericht. Vooral in de avond en nacht zijn deze dieren actief. Ze hebben een dichte beplanting met donkere holen nodig. Omdat de vissen graag in de bodem woelen moet je stevige planten gebruiken die goed zijn verankerd. Olifantvissen zenden zwakke stroomstootjes uit waarmee ze onderling communiceren en zich oriënteren in troebel water. Ze zijn gevoelig voor afwijkende waterwaarden en verkeerde voeding.

olifantvis> Dierspecialist Het Natuurhuis | Gnathonemus petersii | Onze aquariumvissen | Aquarium > aquariumvissen, Gnathonemus petersii

 

Wetenschappelijke naam: Gnathonemus petersii
Nederlandse naam: Olifantvis, Tapirvis
Familie: Mormyridae
Afmeting: 23 cm.
Minimale temperatuur: 22 graden Celsius
Maximale temperatuur: 28 graden Celsius
Werelddeel: Afrika
Landstreek: Nigeria, Zaire, Volta
Temperament onderling: Mild agressief
Temperament andere vissen: Vreedzaam
Zwemt meestal waar: Midden en bovenste waterlaag
Link naar Fishbase: http://www.fishbase.org/summary/Gnathonemus-petersii.html