Pseudotropheus Zebra

Deze Pseudotropheus zebra of Metriaclima zebra chilumba komt voor langs de noord-oost kust van het malawi meer. De mannen bezetten een hol en verdedigen dit zeer fel tegen andere mannetjes. Het paren vindt plaats in dit hol. De vrouwtjes zoeken daarna een kleine grot waar ze de jongen verzorgt. Het zijn muilbroeders. De Zebra chilumba is een veel gehouden soort in het aquarium. Doordat hij wat groter wordt dan de andere zebra's en door zijn imponeer-gedrag is het een indrukwekkende vis.

pseudotropheus-zebra> Dierspecialist Het Natuurhuis | Pseudotropheus Zebra | Onze aquariumvissen | Aquarium > aquariumvissen, Pseudotropheus Zebra

 

Wetenschappelijke naam: Pseudotropheus Zebra
Nederlandse naam: Zebra mbuna
Familie: Cichlidae
Afmeting: 14 cm.
Minimale temperatuur: 22 graden Celsius
Maximale temperatuur: 28 graden Celsius
Werelddeel: Afrika
Landstreek: Malawi meer
Temperament onderling: Agressief
Temperament andere vissen: Vreedzaam
Zwemt meestal waar: Midden en onderste waterlaag
Synoniem: Maylandia zebra
Link naar Fishbase: http://www.fishbase.se/summary/Maylandia-zebra.html