Pterophyllum scalare

Een van de meest populairevissoorten is de maanvis (Pterophyllum scalare). Ze leven paarsgewijs of in groepen. Door zijn rustige gedrag kan de maanvis gehouden worden met de meeste andere soorten. De naam 'maanvis' is ontstaan dankzij de bijzondere vorm van deze vis. Het lijf is geheel samengedrukt, net als bij de Discusvis. Het samengedrukte lijf heeft een ronde 'maan'vorm. Ook de wetenschappelijke familienaam, Pterophyllum, is op deze manier ontstaan. Pterophyllum is een samenvoeging van de Griekse woorden pteron (vin, vleugel, zeil) en phyllum (blad).

maanvis> Dierspecialist Het Natuurhuis | Pterophyllum scalare | Onze aquariumvissen | Aquarium > aquariumvissen, Pterophyllum scalare

 

Wetenschappelijke naam: Pterophyllum scalare
Nederlandse naam: Maanvis
Familie: Cichlidae
Afmeting: 15 cm.
Minimale temperatuur: 24 graden Celsius
Maximale temperatuur: 28 graden Celsius
Werelddeel: Zuid-Amerika
Landstreek: Peru, Colombia, Brazilie, Guyana
Temperament onderling: Vreedzaam
Temperament andere vissen: Vreedzaam
Zwemt meestal waar: Midden en onderste waterlaag
Link naar Fishbase: http://www.fishbase.se/summary/Pterophyllum-scalare.html