Dierendag en hondeweer

dierendag-kb2> Dierspecialist Het Natuurhuis | De geschiedenis van Dierendag | Blog >

Het is al weer bijna 4 oktober en dus Dierendag. Alle huisdieren worden dan weer lekker verwend. Pluto krijgt een lekker bot en Minoes een grappig speeltje. Maar eigenlijk is Dierendag voor alle dieren bedoeld en niet alleen voor onze huisdieren. Maatschappelijk gezien is er tegenwoordig veel belangstelling voor dierenwelzijn.

Er zijn discussies over het diervriendelijk slachten en de eisen waaraan een moderne stal moet voldoen. Sommige mensen willen weer terug naar het kleinschalig houden van dieren en gruwen van megastallen. We worden ons hoe langer hoe meer bewust van het feit dat ook dieren rechten hebben. Sinds 2002 is er zelfs een Partij voor de Dieren waarop we ook tijdens de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 weer kunnen stemmen.

"Komt op voor hen die zelf niet kunnen spreken"

Die maatschappelijke belangstelling is echter niet iets van de laatste tijd. Wist je dat Dierendag in 1927 is bedacht door Ilse Winter uit Tsjechië en dat de toenmalige voorzitter van de Internationale Dierenbeschermingsvereniging Margaret Ford dit een heel goed idee vond? In 1929 hadden ze eerst een gedegen plan uitgewerkt en in 1930 werd in diverse landen op 4 otober de eerste Dierendag gevierd. In de avondkrant "Het Vaderland" stond een mooi verslag van de optocht die op 4 oktober 1930 werd gehouden.

Het weer was kennelijk niet zo best: "’t Enige, wat men zelfs op een Dierendag — hoe gek ’t ook klinkt — niet hebben kan, is hondeweer, en dat was het, toen de optocht der verenigde organisaties voor Dierenbescherming hedenmiddag zich in beweging zette en een atmosfeer, welke meer zich leende voor herdenking van Assisi’s sterfdag dan voor een fleurige demonstratie van zijn leer en voorbeeld omtrent den omgang met het dier." In de stoet rijden versierde vrachtauto's mee met afbeeldingen van dierenasiels en voorstellingen van dierenmishandeling (honden werden bijvoorbeeld toen nog gebruikt als trekhond) en vivisectie: "Wetenschappelijk dierenmartelen is mensch-onwaardig en onnoodig".  Vanzelfsprekend ontbreken de bijbelse thema's niet zoals de wolf en het lam die samen grazen. En uiteraard wordt Franciscus van Assisi aangehaald.

Waarom 4 oktober?

sint-franciscus-affiche-1950> Dierspecialist Het Natuurhuis | De geschiedenis van Dierendag | Blog >

Het internationaal congres van de dierenbescherming koos in 1929 voor de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi als Dierendag. Eigenlijk is deze heilige gestorven op 3 oktober 1226. Maar in die tijd begon de nieuwe dag niet om 12 uur 's-nachts maar al als het donker werd. Daarom wordt zijn sterfdag nu nog gevierd op 4 oktober.

Franciscus staat bekend om zijn liefde voor alle mensen, voor de natuur én voor alle dieren. Hij is de oprichter van de orde der Franciscanen, ook bekend als minderbroeders. Vaak genoemd wordt zijn preek voor de vogels ("zelfs de vogels kwamen uit de bomen om naar hem te luisteren") en zijn gesprek met een wolf, die hij deed beloven dat hij nooit meer mensen aan zal vallen.

Al deze verhalen hebben er toe geleid dat Franciscus de beschermheilige van de dieren is geworden. Aan het eind van zijn leven bezingt Franciscus zijn liefde voor de natuur en voor al wat leeft in Laudato Sì, Het Zonnelied:

Oorsponkelijke tekst:
Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.
Vertaling:
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
 
 

Denk daarom op Dierendag ook eens aan álle dieren die leven onder de zon en niet alleen aan je eigen geliefde huisdier. Met als uitgangspunt de spreuk uit 1930: "Met wat wij aan de dieren geven, verrijken wij ons eigen leven". En zo is het.

ondertekening-faunus> Dierspecialist Het Natuurhuis | De geschiedenis van Dierendag | Blog >