De os, de ezel en het kerstverhaal

Het is kerstmis en in veel huiskamers staat een kerststal onder de boom. En in die kerststal ontbreken natuurlijk de os en de ezel niet, die met hun adem het kindje Jezus warm houden. Maar waar komen die os en die ezel eigenlijk vandaan?

jozef-maria-en-jezus-in-de-kribbe> Dierspecialist Het Natuurhuis | Het kerstverhaal | Blog > In de oorspronkelijke tekst in de bijbel staat niet dat Jezus is geboren in een stal. Er wordt alleen verteld dat Hij na Zijn geboorte in een kribbe werd gelegd. En bij een kribbe denk je dan al snel aan een stal, waar dan natuurlijk ook dieren in staan. Het is tenslotte midden in de winter. Maar waarom dan een os en een ezel? Trouwens, de kribbe (voederbak) kan ook best in een grot hebben gestaan of in de benedenverdieping van een woning. In die tijd werden de dieren vaak in huis gehouden. Het enigste wat we weten is dat in de bijbel staat geschreven: "Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak" en "Tussen twee dieren zult Gij gekend worden". Door te kiezen voor een os en een ezel komt deze voorspelling uit.

 

de-os-en-de-ezel-in-de-stal> Dierspecialist Het Natuurhuis | Het kerstverhaal | Blog > Het kerstverhaal zoals het nu wordt verteld is eigenlijk een combinatie van meerdere verhalen die in de oude tijd zijn opgeschreven. Jozef moest met Maria vanuit Nazareth vertrekken naar Bethelehem omdat er een volkstelling werd gehouden door de Romeinen, de toenmalige heersers. Omdat Maria hoogzwanger was, reisde zij op een ezel. Er wordt ook verteld dat Jozef een os meenam die hij later wilde verkopen. Van de opbrengst kon hij dan de belasting betalen en de kosten voor het verblijf in Bethlehem. Omdat er geen plaats meer was in de herberg moesten ze echter uitwijken naar een stal of een grot. Daar is Jezus toen geboren en werd Hij in de kribbe gelegd. Vervolgens wordt de blijde boodschap verkondigd aan de herders in het veld.

 

 

kerstgroep-in-de-stal> Dierspecialist Het Natuurhuis | Het kerstverhaal | Blog > De uitvinder van de kerststal zoals we die nu kennen is eigenlijk onze grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Franciscus is geboren in 1182. Hij was in zijn tijd een echte verhalenverteller en bedacht dat het mooi zou zijn om die verhalen ook uit te beelden. Die verhalen werden trouwens niet allemaal door de kerk erkend, maar waren wel erg populair. Zo ging hij ook het kerstverhaal vertellen en spelen. Dat werd een groot succes. Het verhaal zit trouwens vol symboliek. De os, een rein dier, staat voor de gelovigen. De ezel, een onrein dier, staat voor de ongelovigen. Maar beiden aanbidden ze het kindje Jezus. De drie koningen symboliseren de wereld zoals die toen bekend was, met de delen Europa, Afrika en Azië. Iedere koning rijdt op een specifiek dier uit zijn werelddeel. Uit Europa komt het paard, uit Afrika de olifant en uit Azië de kameel. En ook zij knielen voor het kindje Jezus en brengen offergaven. De herders staan symbool voor het gewone volk, nomaden die rondtrekken met hun dieren. Maar zij zijn de eersten die de blijde boodschap horen. "Vrede was het overal, wilde dieren kwamen, bij de schapen in de stal en zij speelden samen".  Een echte kerststal is dus een vrolijke en vredige beestenbende! Weet je trouwens dat in het oude Hebreeuws de os en de ezel 'sjorim cha morim' heten?  En dat daaruit ons woord schorriemorrie is ontstaan? Dus dat staat er ook in de kerststal: schorriemorrie ....

ondertekening-faunus> Dierspecialist Het Natuurhuis | Het kerstverhaal | Blog >