Aanpak illegale hondenhandel

hr-hond> Dierspecialist Het Natuurhuis | Illegale hondenhandel | Blog > hr-hond, bijtincident, illegale, hondenhandel, maatregelen, overheid
Foto: ANP Foundation

De kogel is door de kerk. Staatssecretaris Van Dam heeft maatregelen aangekondigd die de illegale hondenhandel aanpakken en het aantal hondenbeten terug dringen. Wat houden die maatregelen in?

Illegale handel

Het wordt voor kopers van een pup gemakkelijker om te controleren of een pup wel legaal wordt aangeboden. Het registratie-systeem wordt hiervoor verbeterd. Al sinds 2013 moeten alle pups voorzien worden van een chip. De registratie hiervan is op dit moment echter niet goed op orde. Het chippen en registreren van een pup mag na invoering van de nieuwe maatregel alleen nog maar worden gedaan door een dierenarts of een erkende, professionele chipper die is opgenomen in een openbaar register. Zij worden ook verantwoordelijk voor de correcte registratie.

Ook wordt er een lijst opgesteld met bonafide handelaren. De handelaren op deze witte lijst houden zich aan de regels die zijn afgesproken m.b.t. huisvesting, de socialisatie van de pups en het maximum aantal nesten dat een teef mag krijgen. Dit maakt het voor malafide verkopers van honden moeilijker om hun slag te slaan. Bovendien wordt per 1 januari 2018 het Europees dierenpaspoort voor alle nieuw geboren pups en ingevoerde honden in Nederland verplicht. Hierin wordt de geschiedenis en levensloop van een hond vastgelegd.

Bijtincidenten

Om het aantal bijtincidenten terug te dringen is er een lijst opgesteld met zogenaamde hoog-risico (HR) honden. HR-honden zijn in staat om ernstige (dodelijke) verwondingen aan te brengen. Je mag zo'n HR-hond straks (na 1 januari 2018) alleen nog maar aanschaffen en houden als je een speciale opvoedcursus hebt gevolgd. Dat mag een groepscursus zijn maar ook een individuele cursus. De kosten voor het volgen van die cursus zijn voor de eigenaar van de hond. Bovendien kunnen gemeente-besturen nog extra maatregelen nemen zoals het verplicht muilkorven en aanlijnen. Ook kunnen ze de eigenaren van een HR-hond verbieden om op bepaalde plekken te komen met hun hond, zoals bijvoorbeeld speelplaatsen en parken.

Deze hondenrassen zijn nu opgenomen in de lijst en gelden dus als HR-hond:

 1. Akita
 2. American Bulldog
 3. American Pitbull Terriër
 4. American Staffordshire Terrier
 5. Boerboel
 6. Bull Mastiff
 7. Bull Terrier
 8. Cane Corso
 9. Dogo Argentino
 10. Dogo Canario
 11. Staffordshire Bull Terrier
 12. Rottweiler
 13. Tosa
 14. Fila Brasileiro
 15. Anatolische herder
 16. Zuid-Russische Owcharka
 17. Kaukasische Owcharka
 18. Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull: pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
 19. Bully Kut
 20. Alano
 21. Bandog

Ook kruisingen tussen de bovenstaande rassen en honden die sterk lijken op een bovenstaande rashond worden gezien als HR-hond. Mogelijk komt er bovendien nog een fok- en importverbod voor specifieke HR-honden.

Daarnaast is er nog een aparte lijst met zogenaamde look-alikes en kruisingen. Deze honden lijken qua uiterlijk op een specifieke onderstaande rashond, maar hebben géén door de Raad van Beheer erkende stamboom:

 1. Boxer
 2. Dobermann
 3. Dogue de Bordeaux
 4. English Bulldog
 5. Mastiff
 6. Shar-Pei
 7. Mastino Napoletano
 8. Rottweiler

Heb je dus een boxer zónder officiële papieren dan is het een HR-hond. Heeft je boxer wél een officiële stamboom uitgegeven door de Raad van Beheer, dan is het géén HR-hond. Bij honden met een officiële stamboom zijn de agressieve gedragskenmerken door gericht fokken bewust terug gedrongen. Overigens kunnen de bovenstaande lijsten nog altijd worden uitgebreid en aangepast!

Heb je een HR-hond en raakt die betrokken bij een bijtincident, dan beslist de rechter of de burgemeester wat de gevolgen hiervan zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld eisen dat de hond dood moet. Ben je als eigenaar van een HR-hond vaker betrokken bij een bijtincident dan kan ook een persoonlijk verbod op het houden van een hond worden opgelegd. Het bewust ophitsen van een hond geldt straks mogelijk niet meer als een overtreding maar als een misdrijf. Bijtincidenten worden vastgelegd in een officieel register. Ook komt er een laagdrempelig meldpunt voor het aangeven van honden die gevaarlijk gedrag vertonen.

Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat het aantal bijtincidenten met ernstige verwondingen wordt terug gedrongen. Dat is natuurlijk een goede zaak. Alleen zal nog moeten blijken hoe dit allemaal in de praktijk gaat uitpakken. Wordt er voldoende gecontroleerd en gehandhaafd? Hoe moet zo'n cursus voor eigenaren van een HR-hond worden ingevuld? Wie mag zo'n cursus geven en het bijbehorende certificaat verstrekken? Wordt het net zoiets als het halen van een rijbewijs? Het jaar 2018 wordt het jaar waarin de overheid zijn tanden laat zien!

ondertekening-faunus> Dierspecialist Het Natuurhuis | Illegale hondenhandel | Blog > hr-hond, bijtincident, illegale, hondenhandel, maatregelen, overheid