Beginproblemen aquarium

 Problemen bij een nieuw aquarium

Als je start met het inrichten van een nieuw aquarium dan moet je goed weten waar je aan begint. Iedere fout die je nu maakt kun je later meestal niet meer eenvoudig corrigeren. Dat kan ten koste gaan van de vissen en planten. Met enkele zaken kun je vooraf al rekening houden

Ieder begin is moeilijk

Of je nu een groot of een klein aquarium hebt gekocht, de meest kritische fase is het begin. De eerste weken zijn bepalend of de planten en vissen zich goed gaan voelen en gedijen.
Speciaal voor de beginner daarom een paar simpele tips om de eerste hindernissen te overwinnen.

beginproblemen-nieuw-aquarium-rounded> Dierspecialist Het Natuurhuis | Begin problemen bij een nieuw aquarium | Info artikelen >

Water

Het belangrijkste element in een aquarium is het water. Water is immers de leefomgeving van de vissen en planten. Dat betekent dat iedere aquarium-liefhebber te maken krijgt met waterverzorging. En zo ontdekken we al snel dat in het aquarium-water heel veel verschillende dingen een belangrijke rol spelen.

Nitriet

In ieder nieuw ingericht aquarium krijg je vrijwel meteen te maken met het probleem nitriet.
Nitriet (NO2) is in feite een afvalstof die ontstaat uit uitwerpselen en voerresten en is giftig voor vissen. In een aquarium dat al lang staat, wordt deze afvalstof afgebroken tot nitraat (NO3) door bacterien die dan in grote hoeveelheden voorkomen. Nitraat is nauwelijks schadelijk voor de vissen en een noodzakelijke voedingsstof voor de aquariumplanten.
In een nieuw aquarium bevinden zich echter nog onvoldoende bacterien en wordt het giftige nitriet niet volledig omgezet in het relatief onschadelijke nitraat, met alle gevolgen vandien. Het is daarom verstandig om de eerste weken het aquariumwater regelmatig te testen op nitriet. Is de waarde te hoog, ververs dan 1/3 tot 1/2 deel van het aquariumwater. Bovendien is het mogelijk om bacterien te 'enten' door wat bodem- of filtermateriaal van een goed draaiend aquarium over te brengen naar het nieuwe aquarium.

 

De Zuurval

Water kan zuur, alkalisch of neutraal zijn, afhankelijk van de zouten en/of gassen die in het water zijn opgelost. Je kunt dit meten door de pH-waarde vast te stellen op een schaal van 0 tot 14. Een pH-waarde van 7 betekent dus dat het water neutraal is. Is de waarde lager dan 7 dan is het zuur, boven de 7 is het alkalisch. Het water dat in Nederland uit de kraan komt heeft meestal een pH-waarde tussen de 7 en 8.2 . Voor een aquarium is een pH-waarde tussen de 6.8 en 7.4 nodig. De meeste vissen voelen zich hierbij namelijk het prettigst.
Om de pH-waarde van het kraanwater te controleren, wordt gebruik gemaakt van kalk. Het kalkgehalte in het water wordt gemeten in Duitse hardheidsgraden, oftewel dH (waterhardheid). In feite meet je dan de carbonaat-hardheid.

Een lijst van de dH-waarde van leidingwater per Limburgse gemeente kun je op de website van het WML opvragen.
Voor het aquarium is een dH-waarde tussen de 4° en 8°dH het meest geschikt. Aanwezige zuren (zoals koolzuur dat de vissen en bacterien 'uitademen') kunnen dan voldoende worden geneutraliseerd. Bij een te lage karbonaathardheid (dus bijv 1° of 2°dH) en een hoog nitraatgehalte, kan ook de pH-waarde zakken en ontstaat er een gevaarlijke situatie voor de vissen.
Bij Het Natuurhuis zijn diverse setjes te koop om de pH en dH waarden te meten. Vraag advies!

De Planten Groeien Niet

Gezond groeiende planten zijn belangrijk voor het welzijn van de vissen. Ze produceren zuurstof voor de vissen en de al eerder vermelde bacterien, waardoor die hun goede werk kunnen doen. Vaak lijkt in eerste instantie alles aanwezig voor het goed functioneren van een aquarium:

  • verwarming
  • waterdoorstroming
  • plantenmest
  • CO2-bemesting
  • goede verlichting
 

En toch willen de planten niet goed groeien. Vaak is er dan een tekort aan sporenelementen. Planten hebben ze slechts in uiterst kleine hoeveelheden nodig, maar ontbreekt slechts een elementje dan kan de groei al stoppen. Doordat een aquarium in verhouding tot de aanwezige planten en vissen slechts weinig water bevat, is een tekort aan sporenelementen al snel het geval. Op dit moment zijn er al meer dan 18 sporenelementen bekend die planten nodig hebben. Ze moeten worden opgelost in het water zodat de planten ze via de bladeren kunnen opnemen. Sommige sporenelementen laten zich echter maar moeilijk oplossen en bovendien mogen ze maar in heel kleine hoeveelheden aanwezig zijn. Een overschot kan als een vergif gaan werken! Dus ook hier geldt: meten is weten!
Vraag in Het Natuurhuis naar de mogelijkheden om de hoeveelheid sporenelementen vast te stellen en hoe ze eventueel kunnen worden toegevoegd.

Het gevaar dat koper heet

Bent je net ingetrokken in je nieuwbouwwoning en ga je jouw aquarium vullen met vers getapt kraanwater, dan kan het voorkomen dat door de nieuwe koperen waterleidingen de vissen doodgaan aan kopervergiftiging. Zeker water dat gedurende een langere periode stil heeft gestaan in de koperen leiding, bevat relatief veel koper-ionen. Test in een nieuwbouwwoning het aquariumwater dus ook regelmatig op koper (de zgn. CU test). Ook als er maar een gering koper-gehalte wordt gemeten, is het toch verstandig om het water zo lang door te laten lopen totdat er geen koper meer kan worden aangetoond.

Bron: Dupla