Killi vissen

 Killi vissen zijn kleurrijk

De meerjarige Killi's behoren tot de meest kleurrijke zoetwatervissen. Hoewel veel Killies het goed doen in een gezelschapsbak houden veel liefhebbers ze in aparte bakken, per soort gescheiden. De meeste Killi's zoals Aphyosemion, Epiplatys en Fundulopanchax soorten kunnen het beste gehouden worden in zacht, zuur water. Killivissen zijn over het algemeen makkelijk te verzorgen. De meeste soorten komen in de natuur voor tussen andere aquariumvissen zoals zalmpjes, cichliden en meervallen. Ze houden zich dan vooral op in de wat rustigere gedeeltes van het water dat liefst een temperatuur heeft van rond de 22 graden.

Killi's is de populaire benaming voor deze eileggende tandkarpers die vooral onder de liefhebbers van deze soorten wordt gebruikt. De naam Killi is afgeleid van het Engels, of liever gezegd uit het Amerikaans en is eigenlijk een overblijfsel uit het oud-Nederlands.
In de 16e en 17e eeuw vestigden vele Nederlandse kolonisten zich in het gebied dat nu tot de oostkust van de Verenigde Staten behoort. Deze pioniers brachten in dit nieuwe vaderland natuurlijk hun eigen taal mee, in dit geval dus het Oudnederlands. Een oude Nederlandse benaming voor een rivier of watertje is kil, nu bijvoorbeeld nog terug te vinden in onze Dordtse kil. De voor de kolonisten onbekende vissen die deze Kil's bevolkten, werden gemakshalve maar aangeduid als kilvissen. De naam kilvissen bleef bestaan, ook nadat de Engelsen dit gebied veroverden en werd verengelst tot de naam Killifishes. In Nederland heten ze nu Killivissen.

 killi-vis-rounded> Dierspecialist Het Natuurhuis | Killi vissen | Info artikelen >

Hoewel ze overwegend de bovenste waterlagen bevolken houden de vissen zich graag in het midden van het aquarium tussen de waterplanten op, wachtend op een argeloos voorbijzwemmende prooi. Met een flitsend snelle beweging wordt deze prooi (meestal een waterinsect maar ook kleine visjes) verschalkt waarna de schuilplaats weer wordt opgezocht. Uiteraard wordt het meeste voedsel op de oppervlakte of vlak daarboven gevonden waarbij ze flinke sprongen boven het water kunnen maken. Ook springen ze in de natuurlijke biotopen, kleine beschaduwde watertjes in het kustgebied van West-Afrika, vaak naar een ander nabijgelegen water. Het blijft daarom zaak om het aquarium goed afgedekt te houden om ongewenste verliezen te voorkomen.

Een klein gedeelte van de Killi's (zo'n 10%) behoort tot de seizoensvissen en wordt meestal niet ouder dan 1 jaar. Dit heeft alles te maken met hun heel specifieke leefomgeving in de vrije natuur. Het merendeel van de Killi-soorten kan echter gemakelijk drie jaar oud worden. Killie-vissen komen verspreid over alle continenten voor met uitzondering van Australie. De meeste en meest kleurrijke vormen vind je in de tropen en in de subtropen. Je komt ze zelfs tegen in een oase midden in de woestijn. Killi's leefden oorspronkelijk in zout water, maar zijn uiteindelijk zoet water in getrokken en hebben zich daar verder ontwikkeld. Ze hebben een tolerantie opgebouwd die ze in staat stelt te overleven in biotopen waar geen andere zoetwatervissen dit zouden kunnen. Omdat het slechte zwemmers zijn, hebben ze zich voor roofvissen terug getrokken naar minder toegankelijke biotopen in langzaam stromende en stilstaande wateren. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk Killi-biotoop te omschrijven. Je komt ze gewoon in heel veel biotopen tegen.

In Europa zijn het de gebieden aan de Middellandse zee met de geslachten Valencia en Aphanius. Dit laatste geslacht leeft ook in de aansluitende delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Doorgaans zijn het zoete tot brakke kustwateren die door deze soorten bewoond worden.
Afrika zelf is het continent dat de grootste variëteit aan Killi's kent. Alle gebieden ten zuiden van de Sahara worden door hen ingenomen. In de regenwouden van westelijk en centraal Afrika zijn de populaire geslachten Aphyosemion, Fundulopanchax, Epiplatys en Aplocheilichthys te vinden.

De aansluitende savanne gebieden met hun meer extremere natte en droge seizoenen zijn het domein van de seizoensvissen uit de geslachten Nothobranchius en Fundulosoma. In de meer permanente wateren van deze gebieden zijn het weer de Lichtoogjes van het geslacht Aplocheilichthys die je tegen komt.

Azië kent maar een Killigeslacht: Aplocheilus. De vertegenwoordigers van dit geslacht vinden we overwegend in het kust- en laagland. In vele gevallen hebben ze zich uitstekend aangepast aan de menselijke bewoning van deze gebieden en kunnen we ze vooral in landbouwgebieden tegenkomen. In menig rijstveld is een Aplocheilus de enig aanwezige soort.
In Noord Amerika zijn het vooral de wateren ten westen van de Rocky Mountains waar Fundulus en Cyprinodon soorten leven. Toch hebben enkele soorten kans gezien zich ook ten westen van deze bergen te vestigen. Dit zijn met vooral de Cyprinodon soorten die overleven in de restwatertjes van de vroegere meersysteem die nu de Amerikaanse woestijnen vormen.

Zuid Amerika kent ook zijn eigen Killi's. Net als in Afrika kan ook hier een verdeling gemaakt worden tussen de regenwouden en de savannes. In de regenwouden zijn het met name de soorten van het geslacht Rivulus, die we op de meest onwaarschijnlijke plaatsen kunnen vinden. Op vochtige plaatsen, verscholen tussen blad, soms ver van een beek of riviertje, zijn het de vertegenwoordigers van dit geslacht die zich springend van het ene naar het andere biotoop begeven. In de savanne-gebieden zijn het natuurlijk weer de seizoenvissen die de dienst uit maken. Het geslacht Cynolebias is een van de meer bekende, maar ook soorten van andere geslachten als Pterolebias, Rachovia en Trigonectes zijn echte seizoensvissen.

Dit bijzondere gedrag, aanpassing en natuurlijk kleurrijkdom maken de Killi's tot een interessante soort. Killi's bieden iedere aquariumliefhebber, op welke manier dan ook, veel plezier.

 
 

Killi vissen vind je nu ook bij aquariumspeciaalzaak Het Natuurhuis. Kom ze vrijblijvend eens bekijken en mocht je ze willen kopen, vraag dan eerst hoe je ze het beste kunt houden en verzorgen. De kweek is meestal niet echt moeilijk. Dus als je ze goed verzorgt heb je er heel lang veel plezier van.