Laat je konijn inenten

 Zorg dat je konijn beschermd is

Wil je voorkomen dat jouw konijn ziek wordt door een besmettelijk virus? Neem dan een paar voorzorgsmaatregelen.

Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen. Myxomatose kwam oorspronkelijk alleen voor bij het Braziliaanse konijn en het Californische konijn maar is door de mens geïntroduceerd in Australië. De door de mens losgelaten konijnen daar hadden geen natuurlijke vijanden en konden zich daardoor ongestoord voortplanten, tot ze een plaag vormden voor de boeren. Met het myxomatosevirus hoopte men de konijnenpopulatie te kunnen controleren. Het virus verspreidde zich echter ook naar Europa en richt daar nog steeds veel schade aan onder konijnenpopulaties.

Het voorkomen van een besmetting is uiteraard van groot belang. Zorg er in de eerste plaats voor:

 1. Dat jouw konijnen vrij zijn van vlooien. Niet elk anti-vlooienmiddel is geschikt voor konijnen, overleg dus met je dierenarts of vraag advies bij Dierspecialist Het Natuurhuis!
 2. Houd wilde konijnen weg bij jouw eigen konijnen.
 3. Neem maatregelen tegen muggen en vliegen. Gebruik horren in huis, gebruik eventueel horrengaas voor het hok. 
 4. Zorg ervoor dat het hok goed schoongemaakt wordt.
 5. Gebruik geen giftige chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen schadelijk zijn voor het konijn.

buitenkonijn-rounded> Dierspecialist Het Natuurhuis | Laat je konijn inenten | Info artikelen >

In Nederland komen regelmatig uitbraken van myxomatose voor onder wilde konijnen, maar ook huiskonijnen kunnen besmet worden. Het is dan ook belangrijk om jouw konijn goed tegen deze ziekte te beschermen. Dat kan door middel van preventie en vaccinatie. Er is sinds begin 2012 een nieuw vaccin dat met één vaccinatie beschermt tegen zowel VHD, een andere dodelijke konijnenziekte, als myxomatose. Het vaccin is een jaar werkzaam. Voorheen werden twee verschillende entstoffen gebruikt tegen VHD en myxomatose. Als jouw konijnen tot nog toe met het oude vaccin zijn ingeënt tegen myxomatose, maar niet tegen VHD, dan moet er bij de eerste enting met het nieuwe vaccin na vier weken eenmalig een booster-enting worden gegeven. Dat is ook nodig als jouw konijn nog nooit is ingeënt maar wel een myxomatose infectie overleefd heeft. Dit omdat het anders mogelijk is dat er niet voldoende afweer tegen VHD wordt opgebouwd. Bij volgende entingen met het nieuwe vaccin is dit niet meer nodig.

Bij elke enting is het belangrijk dat het dier helemaal gezond is op het moment van enten. Een enting vraagt actie van het immuunsysteem en als dat tegelijkertijd meerdere infecties moet bestrijden kan dit verkeerd gaan. Ook mag het konijn niet zwanger zijn. Laat het konijn daarom altijd eerst even door de dierenarts nakijken, zeker als je reden hebt om aan te nemen dat er iets met het dier aan de hand is.

De combinatie-enting tegen VHD en myxomatose mag vanaf een leeftijd van 5 weken gegeven worden. Als bijwerking kan er op de plek van enten een bultje ontstaan in de eerste twee weken na de enting en kan de lichaamstemperatuur 1 tot 2 graden stijgen. Heeft jouw konijn vaak last van bijwerkingen of heeft het een verlaagde weerstand, overleg dan met de dierenarts of het wel verstandig is het dier te laten inenten.

 
 
 

RHDV2

update augustus 2016

De laatste weken komen er vanuit diverse delen van het land berichten van acute sterfte onder konijnen, ook uit Limburg. Het blijkt om een uitbraak van VHD te gaan die wordt veroorzaakt door het RHDV2-virus. Dit virus is zeer besmettelijk voor konijnen. Het is gelukkig niet gevaarlijk voor andere huisdieren en ook niet voor mensen. Het virus verspreid zich door direct kontakt tussen konijnen, maar ook via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, mensen-handen(!) en hokken. Ook stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding.

Konijnen die al zijn ingeënt zijn beschermd tegen VHD veroorzaakt door RHDV type 1. Deze vaccinatie beschermd je konijn helaas niet tegen het virus RHDV type 2. Hiervoor is een aparte vaccinatie nodig. Je kunt het beste zo snel mogelijk telefonisch kontakt opnemen met je dierenarts om een afspraak te maken. De vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland heeft het enten al verplicht voor tentoonstellingsdieren. Bij RDH1 sterft het konijn meestal na 24 tot 48 uur. Een konijn dat besmet is met RHD2 sterft vaak pas na 3 tot 5 dagen. Meestal kun je niet zien dat je konijn ziek is en gaat het plotseling dood. Daardoor kun je in die paar dagen ongemerkt de ziekte verder verspreiden. Konijnen die de besmetting overleven blijven vaak altijd ziek en achteraf inenten helpt dan niet meer.

Welke maatregelen kun je nemen om besmetting van jouw konijnen te voorkomen?

 1. Voer geen gras, paardebloemen of groente van buiten. Gebruik geen enkel voer waar mogelijk wilde konijnen mee in kontakt zijn geweest.
 2. Heb je een wandeling gemaakt door een gebied waar wilde konijnen leven, dan kun je de virussen aan je schoenen meedragen. Houd hier rekening mee.
 3. Zorg voor een goede hygiëne. Maak het konijnenhok goed schoon (gebruik een desinfecterend middel en draag handschoenen).
 4. Was altijd goed je handen na het schoonmaken van het hok en na het oppakken van een konijn.
 5. Bescherm je konijnen tegen stekende insecten en zorg dat er geen muizen bij jouw konijnen of het voer kunnen komen.
 6. Houd wilde konijnen uit de buurt van jouw tamme konijnen.

Als je een dood wild konijn vind dat pas kort geleden is gestorven, kun je dit melden op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).